voda je zdravlje

Svjetski dan zdravlja- zdravlje pojedinca i zajednice usko je povezano sa brigom o vodi, čemu će znatan doprinos dati projekt Aglomeracija Karlovac- Duga Resa

Svjetski dan zdravlja obilježava se svake godine 7. travnja, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prilika je to da na ovaj dan posebno osvijestimo kako su  zdravlje pojedinca i zajednice usko povezani sa brigom o vodi. Gradovi Karlovac i Duga Resa su u nacionalnom vrhu po stupnju i uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda, što za posljedicu ima očuvanje podzemnih voda, rijeka i okoliša. Projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“  predstavlja korak dalje u  brizi o pitkoj i otpadnoj vodi.  Kroz izgradnju 65 km sustava odvodnje, unaprijedit će se kvaliteta usluge i životni standard  preko 11 000 sugrađana. Ukidanjem septičkih jama i priključenjem na novi sustav javne odvodnje, postići će se znatan pomak u očuvanju javnog zdravlja, čistoće naših rijeka i okoliša. Kroz obnovu oko 56 km dotrajale mreže vodovodnih cijevi, unaprijedit će se kvaliteta opskrbe pitkom vodom za stanovništvo u obuhvatu projekta.

Podsjetimo, ovaj projekt je nadogradnja ISPA projekta- prvog komunalnog projekta u RH financiranog sredstvima EU, koji je Karlovac i Dugu Resu prije deset godina usmjerio na put održivog upravljanja otpadnim vodama, čime pomažemo u očuvanju naših rijeka i okoliša kao  izuzetne baštine za buduće generacije. Projekt u Karlovcu obuhvaća naselja Turanj, Kamensko, Drežnik, Hrnetić. Gornja, Donja i Mala Švarča, Gornje Mekušje, Jamadol te Zvijezdu; na području Grada Duge Rese radovi će obuhvatiti Tušmer, predio Jozefinske ceste te Gornje Mrzlo Polje, dok će u Općini Barilović projekt obuhvatiti Belajske Poljice. Detaljnije o obuhvatu radova u pojedinim naseljima informirajte se OVDJE.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email