Aglomeracija Karlovac-Duga Resa

IZVOĐAČI RADOVA NA GRUPAMA 1 I 5 UVEDENI U POSJED GRADILIŠTA

U okviru EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“, dana 11.5.2021. izvođači radova po grupama 1 i 5 uvedeni su u posjed gradilišta. To znači da su, sukladno pravilima FIDIC-a i zadanoj dinamici radova, krenuli u aktivnosti na gradilištu.

Današnje  javno uvođenje u radove nužno je po pravilima provođenja projekta, odnosno vidljivosti i promidžbe projektnih aktivnosti. Nakon toga slijedi iskolčenje na terenu, izrada fotodokumentacije početnog stanja gradilišta na svim lokacijama, detaljno definiranje dinamičkog plana radova, te sukladno tome formuliranje prometne regulacije za svaku pojedinu ulicu u projektnom obuhvatu.

Grupu 1 čine radovi na izgradnji kanalizacijske i obnovi vodoopskrbne mreže u naseljima Turanj i Kamensko. Izvođač radova je GIP Pionir d.o.o., a rok za izvođenje radova 30 mjeseci.

Radovi Grupe 5 izvodit će se u naseljima Jamadol, Donja Švarča, Tušmer, Jozefinska cesta i Belajske Poljice. Izvođač je Georad d.o.o, a rok za izvođenje radova je 34 mjeseca.

Prilikom uvođenja izvođača u posjed gradilišta, sukladno projektnim pravilima, svi partneri u provedbi projekta istaknuli su značaj ovog velikog komunalnog projekta. Također, svi dionici projekta istaknuli su zadovoljstvo postupkom odabira izvođača te naglasili kako očekuju da se radovi izvedu u zadanom roku, a građane pozvali na strpljenje i razumijevanje za vrijeme trajanja radova.

Prije uvođenja izvođača radova u posao na Grupama 1 i 5, sva kućanstva u obuhvatu dobila su informativni letak o radovima koji će se izvoditi u njihovim ulicama te općenite informacije o projektu i kontakte na koje mogu dobiti sve dodatne informacije.

Sve informacije i novosti redovito će se  ažurirati putem medija, na službenoj web stranici projekta www.aglomeracija.vik-ka.hr i Facebook stranici projekta https://www.facebook.com/aglomeracija.karlovac.dugaresa

Neposredno će se komunicirati s predstavnicima Mjesnih odbora i Gradskih četvrti u obuhvatu radova, te dostavljati obavijesti svim kućanstvima na vrijeme, kako se budu određivale regulacije prometa.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email