213665503_162853152575153_4766277828692685560_n

Projekt “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa” tema Aktualnog sata Gradskog vijeća Grada Karlovca

Na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovaca, održanog 6. srpnja 2021. godine, direktorica Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac (nositelj projekta), Katarina Malenica pojasnila je u kojoj se fazi nalazi projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“.

Podsjetimo, izvođači radova na grupama 1 (Turanj i Kamensko) i 5 (Donja Švarča, Jamadol, Belajske Poljice, Tušmer, Jozefinska cesta) uvedeni su u posao u svibnju i od tada im teče rok u trajanju od 30 odnosno 34 mjeseca za realizaciju svih radova po ugovoru.

U tijeku je pripremna faza, odnosno izrada različite, a neophodne dokumentacije: izvedbeni projekti, geodetski elaborati, nabavka potrebnih materijala za izvođenje radova, izrada prometnih elaborata, itd.

Početak onih „vidljivih“ radova očekuje se u drugoj polovici kolovoza 2021. Za Grupe 2 i 3, u tijeku je žalbeni postupak kojeg vodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Radovi na izgradnji postrojenja za solarno sušenje mulja odvijaju se prema postavljenoj dinamici.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email