POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (Card (Landscape)) (16 x 9 cm)

LJETNA STANKA NA GRADILIŠTIMA AGLOMERACIJE

Izvođači radova na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ najavili su, sukladno vlastitim organizacijskim odredbama, stanku od aktivnosti na gradilištima, tj. korištenje kolektivnog godišnjeg odmora.

Ugovor 1 (Turanj i Kamensko) – nema aktivnosti od 29.7. do 15.8.2023.

Ugovor 2 (Hrnetić, Drežnik – nema aktivnosti od 1.8. do 15.8.2023.

Ugovor 3 (Gornja Švarča, Gornje Mrzlo Polje) – nema aktivnosti od 7.8. do 20.8.2023.

Ugovor 4 (Zvijezda, Gornje Mekušje, Mala Švarča) – nema aktivnosti od 29.7. do 15.8.2023.; u tom periodu će se na području Zvijezde izvoditi jedino radovi na vrelovodu (Kralja Tomislava, Grgura Ninskog)

Ugovor 5 (Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Jozefinska, Belajske Poljice) – nema aktivnosti od 29.7. do 7.8.2023.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email