Previous
Next
Previous
Next

KOMPONENTA C

Linijske građevine naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza

0 m
gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda
0 m
tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
0
priprema za kućne priključke

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU GORNJA ŠVARČA:

Riječka, Prilaz Kozjači, Dr. Blaža Lorkovića, Ive Senjanina, Cvjetna, Lipanjska, Gornja Švarča, Bašćinska cesta, Kalnička, Triglavska, Lošinjska, Velebitska, Gorička, Vranska

ODVODNJA OTPADNIH VODA:
 • izgradnja 8.448 m kanalizacijske mreže kanalizacijske mreže
 • izgradnja 3 crpne stanice
 • izvedba pripreme za kućne priključke
VODOOPSKRBA:
 • rekonstrukcija 8.323 m vodoopskrbne mreže
 • rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: HEP ODS
 • Polaganje 620m cjevovoda za EE infrastrukturu s pripadnim zdencima
INVESTITOR: Grad Karlovac
Bašćinska cesta:
 • obnova cca. 450 m² prometnih površina
 • obnova cca. 1.900 m² nogostupa
 • izgradnja 692 m oborinske odvodnje
Triglavska cesta:
 • obnova cca. 1.500 m² prometnih površina
 • obnova cca. 1.900 m² nogostupa
 • izgradnja 679 m oborinske odvodnje

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU GORNJE MRZLO POLJE:

 • izgradnja 7.152 m kanalizacijske mreže
 • izvedba pripreme za kućne priključke
 • izgradnja 4 crpne stanice
 • izgradnja 2 sifonska prijelaza ispod rijeke Mrežnice