Previous
Next
Previous
Next

KOMPONENTA D

Linijske građevine naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda

0 m
gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda
0 m
tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
0
priprema za kućne priključke

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU MALA ŠVARČA:

Mala Švarča, Vinički put, Grički put, Put sv. Nikole, Kostanjevački put, Ulica Luke, Put sv. Doroteje

ODVODNJA OTPADNIH VODA:
 • izgradnja 5.716 m kanalizacijske mreže
 • izgradnja 1 crpne stanice
 • izvedba pripreme za kućne priključke
VODOOPSKRBA:
 • rekonstrukcija 5.565 m vodoopskrbne mreže
 • rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Grad Karlovac (ulica Mala Švarča)
 • rekonstrukcija prometnice duljine 1.900 m te izgradnja nogostupa
 • izgradnja 2.000 m oborinske odvodnje
 • polaganje DTK mreže

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU GORNJE MEKUŠJE:

Mekušanska cesta, Klanac, Gornje Mekušje, Otok

ODVODNJA OTPADNIH VODA:
 • izgradnja 4.071 m kanalizacijske mreže
 • izgradnja 2 crpne stanice
 • izvedba pripreme za kućne priključke

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 • rekonstrukcija 3.532 m vodoopskrbne mreže
 • rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe

OBUHVAT PROJEKTA U ZVIJEZDI:

Draškovićeva, Trg J.J. Strossmayera,Tijesna, Augusta Cesarca, Banjavčićeva, Frankopanska, Trg bana Josipa Jelačića, dio Tomislavove, Mažuranićeva, V. Karasa, Haulikova, Abela Lukšića, Kukuljevićeva, Gambonova, Jonkeova, Radićeva, Bencetićeva, Križanićeva, Grgura Ninskog, Samostanska, Augusta Šenoe, Kraševa, Šimunićeva, Prešernova.

VODOOPSKRBA:
 • rekonstrukcija 4.946 m vodoopskrbne mreže
 • prespajanje i rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe
ODVODNJA OTPADNIH VODA:
 • rekonstrukcija 4.915 metara odvodnje

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Grad Karlovac
 • obnova cca. 5.340 m² prometnih površina
 • obnova cca. 13.870 m² nogostupnih površina (opločenje i kaldrma) u Zvijezdi
 • obnova javne rasvjete (5.520 m kabela i 193 rasvjetnih tijela) u Zvijezdi
INVESTITOR: HEP ODS
 • polaganje cca 5.700 m cjevovoda za EE infrastrukturu  s pripadnim zdencima
 • polaganje cca. 1.900 m srednjenaponskog kabela
 • obnova cca. 1.150 m² prometnih površina
 • obnova cca. 3.350 m² nogostupnih površina (opločenje) u Zvijezdi
INVESTITOR: Gradska toplana d.o.o.
 • rekonstrukcija cca. 610 m vrelovoda
 • obnova cca. 190 m² prometnih površina
 • obnova cca. 555 m² nogostupnih površina (opločenje) u Zvijezdi