Previous
Next
Previous
Next

KOMPONENTA G1

NABAVA MJERNE OPREME ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA I DUGE RESE

PREDMET NABAVE: kontroleri, mjerna oprema, sustav za upravljanje u realnom vremenu te edukacija Korisnika.
CILJ: Povećanje upravljivosti procesima pročišćavanja na UPOV-u Karlovac-Duga Resa
NAPOMENA: postupak javne nabave  provest će se tijekom  2021. godine