Previous
Next
Previous
Next

KOMPONENTA H

USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA I USLUGE FIDIC U PROJEKTU

VRIJEDNOST UGOVORA:  10.400.000,00 KN
REALIZACIJA UGOVORA: 1./2021.- 9./2023.
IZVRŠITELJ UGOVORA:  Projekt d.d. i Capital ing. d.o.o.
CILJ: Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC Ugovora.

Uslugama stručnog nadzora i FIDIC inženjera za ugovore o radovima se osigurava provedba planiranih radova te ispunjavanje projektnih ciljeva

Ova komponenta uključuje nadzor nad:

a) radovima izgradnje linijskih objekata koji će se izvršavati u okviru 5 sekundarnih FIDIC ugovora o gradnji sukladno Crvenoj FIDIC knjizi ; te

b) radovima izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese koji će se izvršavati u okviru sekundarnog FIDIC ugovora o radovima sukladno pravilima Žute FIDIC knjige