Previous
Next
Previous
Next

KOMPONENTA J

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

VRIJEDNOST UGOVORA:   599.136,66  KN
IZVRŠITELJ USLUGE: Integralni marketing i komunikacije d.o.o. ( agencija IMC)
REALIZACIJA UGOVORA: 1/2021.- 9/2023.
CILJ: Informirati internu i eksternu javnost o ciljevima projekta,  pojačati njegovu vidljivost te osigurati provedbu projekta  u skladu s uvjetima postavljenim od strane EU