Previous
Next
Previous
Next

OPIS PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ drugi je veliki komunalni projekt u Karlovcu, financiran sredstvima Europske unije, u lokalnoj zajednici prepoznat je i kao Karlovac 2, te je nadogradnja navedenog  ISPA projekta čijom se provedbom, kroz širenje sustava odvodnje otpadnih voda i obnovu vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Karlovca i Duge Rese želi dodatno unaprijediti kvaliteta usluge, zaštita okoliša te tako podići kvalitetu života stanovništva na ovom području.

Projekt, za koji su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i financiranju potpisani u travnju 2020. godine, vrijedan je 413,4 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi su 330,7 milijuna kuna od čega 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 41,3 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (20,6 milijuna kuna).

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Karlovac-Duga Resa“, čiji je završetak planiran do kraja rujna 2023. godine, obuhvaća:

  • izgradnju (65 km) i rekonstrukciju (6,9 km) sustava odvodnje,
  • rekonstrukciju (28,1 km) i dogradnju (5,8 km) sustava vodoopskrbe,
  • izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja na UPOV,
  • nabavu vozila za održavanje sustava odvodnje i nabavu mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a.

Radovi će se izvoditi na području grada Karlovca (77,3 %), grada Duge Rese (19,14 %)  i općine Barilović (3,56 %), a istim će se ostvariti  stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6 % što odgovara izgradnji 2 593 nova priključka na odvodnju odnosno planiranom broju od 11 655 novospojenih stanovnika na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.

Projektom će se unaprijediti obrada i zbrinjavanje mulja s UPOV te će se optimizirati rad UPOV. Također, poboljšat će se sustav vodoopskrbe kroz rekonstrukciju (28,1 km) i izgradnju (5,8 km) vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukciju i prespajanje kućnih priključaka (1 390 kom). Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima na sustav vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici na sustavu kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu.

Dijelovi Grada Karlovca obuhvaćeni projektom su: Zvijezda, Gornja Švarča, Donja Švarča , Mala Švarča, Turanj ,Kamensko , Gornje Mekušje, Drežnik ,Hrnetić  i Jamadol.

Dijelovi Grada Duga Rese obuhvaćeni projektom su: Tušmer, Gornje Mrzlo polje i Jozefinska cesta.

Dijelovi Općine Barilović obuhvaćeni projektom su: Belajske poljice.

VIK Karlovac kroz paralelno ulaganje rekonstruirat  će vodoopskrbnu mrežu  i na preostalim  dionicama gdje se dograđuje samo sustav odvodnje kroz EU sufinancirani dio Projekta, a  kako bi se izbjeglo višestruko izvođenje radova na istim dionicama, odnosno postigla optimizacija izgradnje. Rekonstrukcija vodoopskrbe kroz paralelno ulaganje  provodit će se  u naseljima: Turanj, Turanj Mikšići, Hrnetić, Mala Švarča, Gornje Mekušje, Donja Švarča. Vrijednost ovih radova je 26,8 mil kuna. Za navedene radove neće biti dodijeljena bespovratna sredstva iz EU, već će VIK Karlovac ovdje biti investitor za iste.

Uz projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Grada Karlovca, Duge Rese i Općine Barilović kroz paralelna ulaganja vršit će se radovi i na drugoj komunalnoj infrastrukturi, gdje će Grad Karlovac investirati oko 70,4 milijuna kuna, HEP oko 6,8 milijuna kuna, Gradska toplana oko  4,4 milijuna kuna i Grad Duga Resa oko 1,7 milijuna kuna

Realizacijom projekta na području aglomeracije ispunit će se obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima koje su definirane tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije, a sve u svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te ostvarenja doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama.