Previous
Next
Previous
Next

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa

KORISNIK PROJEKTA: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

PROJEKTNI PARTNERI: Grad Karlovac, Grad Duga Resa, Komunalno Duga Resa, Općina Barilović

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.430.345,76 EUR

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 52.199.851,05 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 70,88 % (37.001.157,30 EUR)

UDIO NACIONALNIH SREDSTAVA: 23,30 %

             A) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: 11,65%

             B) Hrvatske vode: 11,65%

UDIO LOKALNIH SREDSTAVA: 5,81 %

             A) Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac: 4,50 %

             B) Grad Duga Resa: 1,11 %

             C) Općina Barilović: 0,20 %

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02/2020. – 12/2025.

LOKACIJA PROJEKTA: Grad Karlovac, Grad Duga Resa i Općina Barilović

TIJELO DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNO ZA PODKOMPONENTU MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST (NT): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

REVIZIJSKO TIJELO: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)

TIJELO ZA OVJERAVANJE: Ministarstvo financija

TIJELO ZA OVJERAVANJE: Ministarstvo financija

PROVEDBENO TIJELO (PT) : Hrvatske vode