Aktualni sat

Na Aktualnom satu direktorica Katarina Malenica pojasnila stanje projekta po grupama radova

Na jučerašnjem Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Grada Karlovca, direktorica Vodovoda i kanalizacije, Katarina Malenica pojasnila je stanje projekta po grupama radova.

Radovi se već odvijaju u Jamadolskoj i Ulici Turanjski Lug u Karlovcu te u Jelačićevoj ulici u Dugoj Resi. Na svim lokacijama radi se sanitarna odvodnja. Direktorica Malenica navela je kako je danas održan i “kick off” sastanak s izvođačima radova na grupama 2 (Drežnik i Hrnetić) i 3 (Gornja Švarča, Gornje Mrzlo Polje , što znači da kreću u one “nevidljive” radove, obavezne po Fidic-u i ugovorima: izrada izvedbenih projekata, nominacija materijala, izrada prometnih elaborata itd. Ta dokumentacija potom ide na odobrenje Nadzoru, nakon čega mogu krenuti radovi na gradilištu. Pored 4 ugovorene grupe radova, gđa. Malenica podsjetila je na ugovor o izgradnji postrojenja za solarno sušenje mulja, a ti su radovi, podsjetimo, počeli prvi u okviru ovog projekta i odvijaju se na lokaciji pročistača otpadnih voda. Ostala je još jedna grupa radova, za koju će se poništiti natječaj za izvođača radova odnosno raspisati novi. U toj grupi su Zvijezda, Mala Švarča i Gornje Mekušje. Razlog za ponavljanje natječaja, što je usuglašeno s Hrvatskim vodama i Gradom Karlovcem, je izuzetno visoka ponuda u odnosu na procijenjenu vrijednost (premašuje je za 57 %).

O svim daljnjim aktivnostima i pomacima u projektu na web stranici projekta, na Facebook stranici Aglomeracija Karlovac – Duga Resa, u medijima, a građane podsjećamo i na naše kontakte: aglomeracija@vik-ka.hr; 649 146 i 649 500.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email