POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (Card (Landscape)) (16 x 9 cm)

DONESENA ODLUKA O ODABIRU ZA NABAVU “IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA NASELJA MAŠA ŠVARČA, GORNJE MEKUŠJE TE ČETVRTI ZVIJEZDA”

Dana 12.5. donesena je Odluka o odabiru za nabavu„Izgradnja linijskih građevina naselja Mala Švarča, Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda“. Kao ekonomski najpovoljnija ponuda izabrana je ona ponuditelja GIP Pionir d.o.o. sa cijenom ponude od 137.653.881,78 kn. Rok mirovanja koji iznosi 15 dana te počinje teći od 13.5.2022.g., od čega je žalbeni rok 10 dana. Ukoliko ne bude žalbi, kreće se u proceduru sklapanja ugovora te njegovo potpisivanje, u tom slučaju očekujemo u lipnju. Nakon toga slijedi faza uvođenja izvođača u posjed gradilišta, izrada izvedbenih projekata, nominacija materijala, izrada dinamičkih planova te nakon toga početak radova. U prosjeku, pripremne aktivnosti na ovakvim projektima traju oko 3 mjeseca tako da je sam početak radova izgledan krajem kolovoza odnosno u rujnu. O svim novim aktivnostima pravovremeno ćemo izvijestiti.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email