9895BD46-BACF-4902-973B-A325F7520127

Potpisani ugovori sa izvođačem radova na izgradnji linijskih građevina grupe 4- Zvijezda, Gornje Mekušje i Mala Švarča

Dana 14.6.2022.g. u karlovačkoj povijesnoj jezgri, na terasi trgovačko-ugostiteljske škole, potpisani su  ugovori sa izvođačem radova na izgradnji linijskih građevina za grupu 4 radova u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa.“

Ugovore su potpisali gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, direktorica Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Katarina Malenica, direktor Gradske toplane d.o.o. Hrvoje Klobučar, direktor HEP ODS Elektre Karlovac Zvonko Spudić te Ranko Predović, direktor tvrtke GIP Pionir d.o.o. koja će izvoditi radove.

Vrijednost Ugovora je 137. 653. 881,78 kn, od čega je EU dio 88.132.821,18 kn

Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su: Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Davorin Piha, direktor vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, Martina Furdek- Hajdin, županica Karlovačke županije te predstavnici Gradske četvrti Zvijezda i Mjesnih odbora Gornje Mekušje i Mala Švarča.

OBUHVAT PROJEKTA U ZVIJEZDI ( ukupno 24  ulice)

Draškovićeva, Trg J.J. Strossmayera,Tijesna, Augusta Cesarca, BanjavčićevaFrankopanska, Trg bana Josipa Jelačića, dio Tomislavove, Mažuranićeva, V. Karasa, HaulikovaAbelaLukšića, KukuljevićevaGambonovaJonkeova, Radićeva, BencetićevaKrižanićeva, Grgura Ninskog, Samostanska, Augusta Šenoe, Kraševa, ŠimunićevaPrešernova.

VODOOPSKRBA: rekonstrukcija 4.946 m vodoopskrbne mreže, prespajanje i rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe

ODVODNJA OTPADNIH VODA: rekonstrukcija 4.915 metara odvodnje

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Grad Karlovac

obnova cca. 5.340 m² prometnih površina, obnova cca. 13.870 m² nogostupnih površina (opločenje i kaldrma) , obnova javne rasvjete (5.520 m kabela i 193 rasvjetnih tijela) 

INVESTITOR: HEP ODS Elektra Karlovac

polaganje cca 5.700 m cjevovoda za EE infrastrukturu  s pripadnim zdencima, polaganje cca. 1.900 m srednjenaponskog kabela, obnova cca. 1.150 m² prometnih površina, obnova cca. 3.350 m² nogostupnih površina (opločenje) 

INVESTITOR: Gradska toplana d.o.o.

rekonstrukcija cca. 610 m vrelovoda, obnova cca. 190 m² prometnih površina,  obnova cca. 555 m² nogostupnih površina (opločenje) 

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU MALA ŠVARČA:

Mala ŠvarčaVinički put, Grički put, Put sv. Nikole, Kostanjevački put, Ulica Luke, Put sv. Doroteje

ODVODNJA OTPADNIH VODA:

izgradnja 5.716 m kanalizacijske mreže i 1 crpne stanice odvodnje

izvedba pripreme za kućne priključke

VODOOPSKRBA:

rekonstrukcija 5.565 m vodoopskrbne mreže

rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Grad Karlovac (ulica Mala Švarča)

rekonstrukcija prometnice duljine 1.900 m, izgradnja nogostupa,izgradnja 2.000 m oborinske odvodnje 

polaganje DTK mreže 

OBUHVAT PROJEKTA U NASELJU GORNJE MEKUŠJE:

Mekušanska cesta, Klanac, Gornje Mekušje, Otok 

ODVODNJA OTPADNIH VODA:

izgradnja 4.071 m kanalizacijske mreže,  izgradnja 2 crpne stanice, izvedba pripreme za kućne priključke

INVESTICIJA IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

INVESTITOR: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Rekonstrukcija 3.532 m vodoopskrbne mreže, rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email