E8C01904-0EEA-4C37-8A74-938724600CA5

PRIKAZ TRASA – NAJINTENZIVNIJI RADOVI

Radi lakšeg snalaženja u prometu, u nastavku donosimo prikaz trasa (označeno žutom bojom) gdje su trenutno najintenzivniji radovi:
Grupa 1: Kamensko i ulica Jelaši
Grupa 2: Hrnetić, Novaki, Kaštel
Grupa 3: Baščinska, Velebitska, Cvjetna ulica
Grupa 5: Jamadol( Bledska i Bohinjska),Donja Švarča (Josipa Račića)

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email