potpisivanje ugovora grupa 2 i 3

Potpisani su ugovori za izvođenje radova na izgradnji linijskih građevina po grupama 2 i 3

Dana 20.8.2021. g. potpisani su ugovori za izvođenje radova na izgradnji linijskih građevina po grupama 2 i 3 u sklopu projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac Duga Resa.

Radove na obje grupe će izvoditi zajednica ponuditelja Aquaterm i Vodoprivreda, koji imaju dugogodišnju tradiciju u realizaciji komunalnih i infrastrukturnih projekata. Prilikom potpisivanja ugovora direktorica Vodovoda i kanalizacije, Katarina Malenica istaknula je zadovoljstvo uspješnim okončanjem postupka javne nabave, naglasila značaj poštivanja svih procedura, odredbi i pravila koja proizlaze iz ugovora za izvođenje radova, kao i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navela je kako očekuje kvalitetno izvođenje radova  i u zadanim vremenskim okvirima. Izvođači radova zahvalili su se na ukazanom povjerenju, naglasak također stavili na kvalitetu i rokove u izvođenju radova, a na zadovoljstvo svih uključenih strana. Gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Mandić naglasio je koliko je važno poštivati sve procedure i rokove s naglaskom na maksimalnu posvećenost i zajedništvo u realizaciji projekta.

Vrijednost ugovora Grupe 2 iznosi 64.127.756,76 HRK (bez PDV-a)

Obuhvaćaju radove u ulicama: Drežnik, Hrnetić, Novaki, Kaštel, Ilovac, dio Zagrebačke, Bokeljska, Sušačka, Željeznička.

EU SUFINANCIRANI DIO PROJEKTA:  Izgradnja 11 954 m kanalizacijske mreže, izgradnja 4 crpne stanice odvodnje,  izgradnja pripreme za kućne priključke; izgradnja 98 m i rekonstrukcija 4000 m vodoopskrbne mreže te rekonstrukcija kućnih priključaka vodoopskrbe.

INVESTICIJE IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA:

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac:

• Rekonstrukcija 8 265 m vodoopskrbne mreže

• Rekonstrukcija kućnih priključaka

Investitor: Grad Karlovac

• Obnova 1.730 m2 prometnih površina

• Obnova 3.140 m2 nogostupa

• Izgradnja 242 m oborinske odvodnje

Radovi Grupe 3 obuhvaćaju karlovačko naselje Gornju Švarču te dugoreško Gornje Mrzlo Polje sa izvedbom sifonskih prijelaza.

Projekt u naselju Gornja Švrača obuhvaća ulice: Riječka, Prilaz Kozjači, Dr. Blaža Lorkovića, Ive Senjanina, Cvjetna, Lipanjska, Gornja Švarča, Bašćinska cesta, Kalnička, Triglavska, Lošinjska, Velebitska, Gorička, Vranska.

EU SUFINANCIRANI DIO PROJEKTA:

ODVODNJA OTPADNIH VODA:

• Izgradnja 8 448 m kanalizacijske mreže

• Izgradnja 3 crpne stanice

• Izvedba pripreme za kućne priključke

VODOOPSKRBA:

• Rekonstrukcija 8323 m vodoopskrbne mreže

• Rekonstrukcija kućnih priključaka

INVESTICIJE IZVAN OBUHVATA EU SUFINANCIRANJA

Investitor: Elektra Karlovac – HEP ODS

Polaganje 620 m cjevovoda za EE infrastrukturu s pripadnim zdencima

Investitor: Grad Karlovac

Bašćinska cesta:

• Obnova 450 m2 prometnih površina

• Obnova 1.900 m2 nogostupa

• Izgradnja 690 m oborinske odvodnje

Triglavska cesta:

• Obnova 1.500 m2 prometnih površina

• Obnova 1.900 m2 nogostupa

• Izgradnja 680 m oborinske odvodnje

Projekt u naselju Gornje Mrzlo Polje obuhvaća sljedeće:

EU SUFINANCIRANI DIO PROJEKTA

ODVODNJA OTPADNIH VODA

• Izgradnja 7 152 m kanalizacijske mreže

• Izvedba pripreme za kućne priključke

• Izgradnja 4 crpne stanice

• Izgradnja 2 sifonska prijelaza ispod rijeke Mrežnice

Vrijednost radova Grupe 3 iznosi 85.709.676,44 HRK

Nakon sklapanja ugovora, sukladno propisanoj proceduri, slijede koraci: uvođenje izvođača u posao odnosno posjed gradilišta, izrada izvedbenih projekata, dinamičkog plana, prometnih elaborata, ishođenje dozvola javnopravnih tijela , nominacije materijala itd. Te aktivnosti nužne su kako bi nadzor mogao izdati odobrenje za početak samih radova na gradilištima. Stanare navedenih područja pozivamo na suradnju i strpljenje. Sve potrebne informacije objavljivat će se na web i facebook stranici projekta i medijima. Također, u svoje poštanske sandučiće dobit će informativne letke. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su kontakti: aglomeracija@vik-ka.hr ili 649 500,649 146.

Podijeli članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email